Misja

Nowa strona 3

„ W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem – o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał; aby więc poprzez wszystko co ma, co posiada, umiał bardziej i pełniej być człowiekiem, to znaczy, ażeby również umiał bardziej być nie tylko z drugimi, ale i dla drugich”.                     

                                            
/Z przemówienia wygłoszonego przez Ojca Św.w UNESCO – 1980 r./

PUBLICZNE GIMNAZJUM nr 8

- wysoki poziom nauczania
- dobra organizacja pracy
- klasy o rozszerzonym programie informatyki, matematyki, języków obcych
- pracownie komputerowe z dostępem do Internetu
- zajęcia wyrównawcze
- ciekawe zajęcia sportowe
- aktywne metody pracy
- pomoc pedagoga i psychologa

MISJA SZKOŁY

"Jesteśmy szkołą, która w przyjaznej atmosferze: umożliwia zdobycie rzetelnej wiedzy dba o wszechstronny rozwój osobowości ucznia wspiera rodzinę w wychowywaniu dzieci przygotowuje do mądrego i godziwego życia we współczesnym świecie, uczy samorządności i demokracji oraz odpowiedzialności za siebie i innych, a także za narodowe dziedzictwo."

CELE I ZADANIA SZKOŁY

Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające program wychowawczy i program profilaktyczny szkoły, a w szczególności:

- Zapewnienia uczniom pełny rozwój umysłowy, moralno – emocjonalny i fizyczny, zgodnie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi, w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej.
- Umożliwia uczniom rozwój ich zainteresowań, zapewnia opiekę pedagogiczną i bezpieczeństwo oraz przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.
- Umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia.
- Umożliwia uczniom wybitnie uzdolnionym indywidualny rozwój.

KOŁA ZAINTERESOWAŃ

- GKS
- Zespół wokalny- PROGRESJA
- Zajęcia rekreacyjno-sportowe
- Zajęcia rekreacyjno-sportowe-wstążki
- Koło szachowe
- Koło dziennikarskie
- Koło języka polskiego
- Koło teatralne
- Koło matematyczne
- Koło biologiczne
- Koło historyczne
- Koło chemiczne
- Koło fizyczne
- Koło informatyczne
- „Akademia Przedsiębiorczości”
- Koło PCK
- Koło biblioteczne – „Kawiarenka przy regale”

 

Najbliższe wydarzenia:
listopad 2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

 

Publiczne Gimnazjum nr 8 w Łomży
ul. Księżnej Anny 18
18-400 Łomża
tel. (086) 218-79-74
fax: (086) 218-79-74
e-mail: pg8lomza@wp.pl