Ślubowanie

UROCZYSTOŚĆ ŚLUBOWANIA KLAS PIERWSZYCH

Zawsze uroczystość Ślubowania Klas Pierwszych jest wielkim wydarzeniem i poprzedzają ją godziny przygotowań. Wszystko jest ważne, od eleganckiego i uroczystego stroju uczniowskiego (obowiązkowo czarne spódnice i białe bluzki dla dziewcząt i garnitury lub białe koszule i ciemne spodnie dla chłopców), do własnoręcznie przygotowanych biretów. Z ich produkcją również wiąże się pewien rytuał, który przybrał już formę tradycji. Każdy przygotowuje swój biret własnoręcznie, ściśle według określonego wzorca, o określonych wymiarach i z wyznaczonym na dany rok dla każdej klasy kolorem pompona.


Ważne są słowa przysięgi ślubowania. Na lekcjach języka polskiego następuje analiza treści i trening w recytowaniu słów. Ważne są wreszcie elementy, które decydują o udanej imprezie, a więc dekoracje, scenariusz, osoby prowadzące, słowa, które padną i stworzą atmosferę wyjątkowości.

Sama Uroczystość gromadzi uczniów klas pierwszych z wychowawcami, którzy siadają ze swoimi podopiecznymi, nauczycieli Rady Pedagogicznej, Dyrekcję Gimnazjum, zaproszonych gości, rodziców i delegacje klas II i III.
Wagi uroczystości dodaje obecność pocztu sztandarowego, flagi narodowej, do której wyciągnięte palce kierują wytypowani uczniowie, gospodarze klas, wymawiając za Panią Dyrektor słowa uroczystego ślubowania.


OTRZĘSINY UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH

Otrzęsiny stanowią kontynuację Uroczystości Ślubowania Klas Pierwszych, choć towarzyszy im absolutnie inny klimat. Sygnałem zmiany charakteru imprezy jest wyprowadzenie pocztu sztandarowego i pojawienie się postaci, które wprowadzają muzę frywolną - tańca, piosenki i żartu. Każdego roku otrzęsiny to barwne widowisko, przygotowane z dużym rozmachem i zaangażowaniem. W pierwszej części uczniowie klas pierwszych popisują się swoimi umiejętnościami wokalno, taneczno, kabaretowymi, a w drugiej następuje właściwe „otrząsanie". Od pięciu lat ich twórcą jest Pani Pedagog Barbara Rybakiewicz, która opracowuje scenariusz, przygotowuje dekoracje i aktorów. Przemyślana scenografia i stroje, zawsze nawiązują klimatem do historii toczącej się na płycie hali.

Co roku zaproszenie na Uroczystości Ślubowania i Otrzęsin skierowane do rodziców i mieszkańców osiedla, gromadzi liczną widownię, której znaczną grupę stanowią absolwenci gimnazjum i ich znajomi.

Najbliższe wydarzenia:
listopad 2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

 

Publiczne Gimnazjum nr 8 w Łomży
ul. Księżnej Anny 18
18-400 Łomża
tel. (086) 218-79-74
fax: (086) 218-79-74
e-mail: pg8lomza@wp.pl